Een frisse kijk op (of in) uw bedrijf

Kleine bedrijven groeien vaak door naar grotere omzet, meer productie en daardoor ook meer personeel. Door de drukte, de groei en de wens om vooral de klant tevreden te stellen wordt de personeelsstructuur vaak niet als eerste prioriteit ervaren.

Iedereen doet zijn of haar uiterste best en alles loopt zoals het gaat. Het personeel weet echter vaak niet hoe men zou moeten reageren op situaties of processen in het bedrijf die als onvoldoende worden ervaren en verbeterd kunnen worden.

Dit kan ongemerkt tot mindere prestaties leiden, waardoor het bedrijfsresultaat negatief kan worden beinvloed. Weten wat er onder het personeel leeft is essentieel. Uw medewerkers hebben immers vaak de praktische kennis in huis om tot verbeteringen te komen.

Of anders gezegd, het is van groot belang om te proberen de juiste structuur in uw organisatie te krijgen, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van hem of haar wordt verlangd.