Hoe zou ik u kunnen helpen?

Mensen uiten zich soms makkelijker tegenover een niet-direct betrokkene. Of misschien vindt u het zelf prettiger of minder tijdrovend om u hierbij door een externe partij te laten ondersteunen.

TBV's

De methode van, onder andere, het vastleggen van TBV's (Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden) kan hier grote toegevoegde waarde hebben.

Wij kunnen aan de hand van de door de werknemer/werkgever ingevulde TBV's en interviews volgens een door de werkgever vastgestelde vragenlijst, samen tot een beter inzicht komen hoe en waar een en ander verbeterd zou kunnen worden.

De interviews zullen door de consultant worden uitgevoerd, de ingevulde vragenlijst zal naar de geinterviewde worden verstuurd ter controle op juistheid van de gegevenantwoorden. Daarna zullen deze interviews met de werkgever worden besproken en kan, zonodig, een plan van aanpak worden opgesteld eventueel met assistentie van de consultant.

Veiligheid

Ook kunnen wij desgevraagd naar de veiligheidsnormen en het veiligheidsgedrag van uw bedrijf en/of personeel kijken, vooral op de werkvloer, en aanbevelingen doen onder het motto: Veiligheid Prioriteit nummer 1!

De doelstelling is om iedereen op dezelfde "wavelength" oftewel golflengte te krijgen en uiteraard te houden. Wavelength Consultancy kan u daarin adviseren.

Graag maak ik een afspraak om e.e.a. verder met u te bespreken.